Postări

Se afișează postări din mai, 2011

Paria gandurilor

Un strop de iubire Alunec ȃ nd pe spatele unei şoapte suave devin conştient de complexitatea mediului in care trăiesc, aprig neocritic ȃ nd realităţiile ce imi apar intr-o lumină distinctă. Apusul trăit respiră satisfăcut intr-un colţ uitat al lumii şi mă bucur că distanţa antică dintre noi se lungeşte, croind noi hotare. Tăr ȃ muri mitice, cu păduri iluzorii şi creaturi ce imi sabotau mintea incep să se disipe in praful echilibrului actual. Pesemne briza tonifiantă a noului v ȃ nt imi captivează memoria intr-o inspiraţională poveste fabuloasă de iubiri recurente. Firmiturile destinului strălucesc atent in mirajul contemplării de m ȃ ine, ce tun ȃ nd uimeşte lipsa de control patern asupra nesăbuitei mele vieţi. Totuşi am să urc şi muntele ce pl ȃ nge vag, s ȃ nger ȃ nd cu vijelii usturătoare peste inchisoarea corporală ce imi ţine spiritul inlănţuit. Iar mă rătăcesc, iar poteca despică a mea viziune şi mă ghidează spre o inceţoşată şi uitată vale muribundă. Măcinat de esenţa

C'est pupincurism de sorginte romanesc

C’est pupincurism de sorginte rom ȃ nesc Din termitiera g ȃ ndurilor apuse, o amintire pare că renaşte atent sub focul cotidian al prostiei contagioase ce pare că pune stăp ȃ nire pe marea majoritate a indrăgitei noastre societăţi rom ȃ neşti. C ȃ te vieţi golite de sine, ruginite p ȃ nă in străfundul sufletului nu au căzut victime standardului de a păşi cu buzele ţuguiate şi pregătite mereu de măreaţa int ȃ lnire cu acel neted, delicat, pl ȃ p ȃ nd uscat corporal ce necesita lustruit din c ȃ nd in c ȃ nd? Un artificiu esoteric, o contemplare posesivă a unei cascade de cuvinte muribunde, false şi putrezite care urzesc plasa parvenismului şovinist de grotesc gust, mai rău influenţat de caracterul rom ȃ nului de r ȃ nd, cult in găselniţa productivă de a trăi de pe o zi pe alta. Fugind grăbit de sabotarea propriei intimităţi intelectual-emotive, adesea sunt silit să particip la spectacole slute ce imi subminează calitatea fluxului de idei, pervertite de lichelismul creaturilor de

In noaptea de ieri, fantasmagoric vad

In noaptea de ieri, fantasmagoric văd Ocrotit de mireasma impunătoare a viselor ce se succed cu o viteză ameţitoare in jurul meu, cre ȃ nd o bulă de protecţie transparentă, păsesc atent in corida intunericului sacadat ce in diferite forme incearcă să saboteze moştenirea unui vag demult apus sentiment. Din colinele trecutului ultima acvilă a Imperiului ce odată domina vasta c ȃ mpie ingrădită de gardul inalt al g ȃ ndurilor mele a căzut, deplin ingropată in molozul deşertăciunii al Apusului, ce cu drag l-am primit. Devine evident că strigătul de luptă, transpune in ecouri derizorii atent urmărite de corbii destinului, exuberanţa evadării peristă. Cumulul de sunete ciudate, infricoşătoare şi regretatul delir s-au retras cu demnitate in jurul unei sfere negricioase, aprinse de o translucidă nălucă ce se ineacă cu fiecare timidă răsuflare pe care indrăzneşte să o facă. Oportunitatea opacă işi pierde esenţa, metamorfoz ȃ ndu-se intr-o distantă, palidă şi ignorată fotografie. Un lică